+662455-0151
[email protected]
News + Media
Driven by Innovation, Skills and Quality

Block


อิฐมวลเบาวีคอน (VCON BLOCKS)

อิฐมวลเบาวีคอน เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา ใช้เครื่องจักรพิเศษนำเข้า จากเยอรมันโดยใช้เทคโนโลยี Cellular Lightweight ขั้นสูง เทคโนโลยีคอนกรีต (CLC) จะใช้โฟมอากาศผสมลงไปในคอนกรีต เพื่อกระจายความพรุนขณะที่มันแข็งตัว วิธีนี้จะทำให้บล็อคมีน้ำหนัก
น้อยลง, เป็นฉนวนป้องกันความร้อน, ลดเสียงและป้องกันไฟ
คุณสมบัติ
1. น้ำหนักเบา มีความหนาแน่นน้อยกว่าคอนกรีตทั่วไป 2 ถึง 3 เท่า ทำให้สามารถลดขนาดของโครงสร้างเช่นคาน, เสาและฐานราก ทั้งยังช่วยประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากน้ำหนักที่ลดลง
2. ต้านทานความร้อน รูพรุนที่เกิดจากการอัดอากาศเข้าไปในตัวอิฐมวลเบาจะเป็นตัวสำคัญในการทำหน้าที่ต้านทานความร้อน มันจะลดการกระจายความร้อนในตัวอาคารได้ดีกว่า 2 ถึง 3 เท่า หากเทียบกับอิฐดิน อิฐมวลเบาให้บรรยากาศของตึกที่สบายกว่าโดยสามารถลดราคา
ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายไปกับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความร้อน
3. ฉาบง่ายและไม่แตก / ลื่น ด้วยความสามารถที่น้ำซึมผ่านได้ 15-20% ของปริมาณ มันสามารถดูดซับน้ำได้พอประมาณและจะไม่ลื่นเวลาฉาบ นอกจากนั้นการจัดวางองค์ประกอบของตัวปูนนั้นขจัดสิ่งที่จำเป็นในการดูแลพิเศษที่ต้องการในการฉาบออกไป การจัดวางองค์ประกอบนี้จะทำให้ตัวอาคารเชื่อมกันและป้องกันรอยแตกหลังจากการฉาบได้อย่างดี
4. การดูดซึม / การฉาบให้หนา 1 เซนติเมตรทั้งสองด้านของอิฐมวลเบาวีคอน จะทำให้เกิดการดูดซึม / ป้องกันเสียงให้กับตัวอาคาร มากสุดถึง 43 เดซิเบล ตามขั้นการสูญเสียการส่งผ่านเสียง (STC)
5. อิฐมวลเบาวีคอนสามารถใช้ตะปูเจาะได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ เพื่อจับยึดจับใด
6. ความต้านทาน / มันสามารถทนไฟได้มากกว่า 4 ชั่วโมง ทำให้อิฐมวลเบาวีคอนนี้ สามารถลดการกระจายของไฟและความเสียหายต่าง ๆ ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ยิ่งไปกว่านั้น วัสดุผสมของคอนกรีตและฟองเล็กๆ จะทำให้มันแข็งแรง และทนทานมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีต
ทั่วไป