+662455-0151
[email protected]
News + Media
Driven by Innovation, Skills and Quality

CONTRACTOR

วีคอนเป็นบริษัทก่อสร้างที่มีประสบการณ์มายาวนาน อีกทั้งเรายังมีหลักฐานประวัติการก่อสร้างที่น่าเชื่อถือ ผลงานการก่อสร้างของเรามีมากมายตั้งแต่สนามบิน, โรงงาน, โกดัง, ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม
จากประสบการณ์ทำงานกว่า 40 ปี ทีมงานของเราได้มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการก่อสร้างให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาให้มากที่สุด วีคอนยังให้ข้อมูลลูกค้าของเราในทุกแง่มุมของการก่อสร้าง วีคอนยังประสบความสำเร็จในการก่อสร้างโครงการที่มีความซับซ้อนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในระยะเวลาที่จำกัด วีคอนมีประสบการณ์ในทุกด้านของการออกแบบและการก่อสร้าง วีคอนให้บริการคุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อการก่อสร้างที่ประสบ
ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพของโครงการคุณ