+662455-0151
[email protected]
News + Media
Driven by Innovation, Skills and Quality

ค่านิยมองค์กรของเรา

คุณภาพสำหรับวีคอน นั้น คำว่า “คุณภาพ” ของเราไม่ได้จบเฉพาะที่โรงงาน แต่เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ดีที่สุดและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นผู้ผลิต Hollow-Core เพียงที่เดียวที่ได้รับประกาศนียบัตร ISO ในทุกด้านซึ่งรวมถึงการผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง การรวบรวมบุคลากรมืออาชีพของเรา ทำให้เรามีเครือข่ายการผลิตที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย​​และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นนำ วีคอนเป็นบริษัทยอดเยี่ยมที่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในตลาดและสร้างสรรค์คุณค่าในระยะยาวที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าของเรา
เนื่องจากความพิถีพิถันในรายละเอียดทุกแง่มุมของผลิตภัณฑ์คอนกรีต เราจึงมีความภูมิใจมากที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 828-2546 และ ISO 9001-2015 ใบรับรองเหล่านี้ เป็นการรับประกันได้ว่าชิ้นส่วนทุกผลิตภัณฑ์ของ วีคอนมีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งรวมไปถึงการออกแบบ การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุการผลิต และการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ที่แล้วเสร็จก่อนส่งมอบ
ความสัมพันธ์ในองค์กร
บุคลากรถือเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา เราเชื่อว่าความสามารถของพนักงานที่เป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จของเรา ความสามารถของเราที่ได้เติบโตมาในทางธุรกิจนั้นเกิดจากการรวมกันของความสำเร็จที่พิสูจน์ได้จากโครงการที่สำคัญและบุคลากรของเรา กลยุทธ์ทางธุรกิจของเรานั้นขึ้นอยู่กับการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของเรา ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เราได้ดึงดูดและสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นไว้ทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยการให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่าในทุกด้านของการก่อสร้าง นับตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการติดตั้งผลิตภัณฑ์ โดยในองค์กรของเรานั้น มีบุคลากรที่ทำงานร่วมกับวีคอนมานานกว่า 30 ปีถึง 70%
การขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ
การหมั่นหาความรู้ให้กับตัวเองด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างล่าสุดและขั้นสูงนั้น ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทเรา เราติดต่อและให้ข้อมูลที่ทันสมัยกับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ทำโครงการ ซึ่งช่วยให้เราสามารถให้คำปรึกษาแบบผู้เชี่ยวชาญและทำให้แน่ใจว่าเราสามารถตอบสนองทุกความต้องการหรือแก้ไขความกังวลของลูกค้าได้ในระดับยอดเยี่ยมเป็นเลิศ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่เชื่อถือได้มากที่สุด และเป็นที่ปรึกษาเรื่องเทคนิคการก่อสร้างที่ทันสมัย เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นบริษัท ก่อสร้างรายแรกในประเทศไทยที่จะได้รับการรับรอง ISO 9001-2015 ในทุกด้านของการผลิต การส่งมอบ และการติดตั้ง บุคลากรใหม่ในบริษัทเราจะต้องผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมที่กว้างขวางที่ศูนย์ฝึกอบรมของเราที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ
เพื่อให้แน่ใจว่าค่านิยมองค์กรของวีคอน จะอยู่ในสายเลือดของบุคลากรทุกคน การประเมินผลหลังโครงการจะดำเนินการในแต่ละแผนกของบริษัท
เพื่อผลักดันการบริการของเราให้มุ่งไปข้างหน้าและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการก่อสร้างในโครงการต่อไปในอนาคต