+662455-0151
[email protected]
News + Media
Driven by Innovation, Skills and Quality

PILE


เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมกลวง ( Prestressed Concrete Pile )

pile
ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย ( Slip Former Machine ) เครื่องจักรจะบดอัดคอนกรีต Zero Slump กำลังอัดมากถึง 450 กก./ซม.2
ลงใน Slip Former จนคอนกรีตอัดแน่นและขึ้นรูป ดังนั้นจึงได้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่มีความหนาแน่น และรับกำลังอัดได้สูง
เมื่อคอนกรีตมีกำลังอัดถึง 250 กก./ซม.2 เสาเข็มจะถูกตัดตามความยาวที่ต้องการด้วยใบเลื่อยตัดคอนกรีต ทำให้หน้าตัดมีความราบเรียบและ
ได้ฉากอย่างแท้จริง ส่วนลวดอัดแรงจะจมต่ำกว่าผิวหน้าเล็กน้อย ด้วยหน้าตัดที่ราบเรียบ และกำลังอัดคอนกรีตที่สูงมาก จึงทำให้เสาเข็มมีความคงทนแข็งแรง และรับแรงกระแทกได้ดีกว่าเสาเข็มแบบหล่อทั่วๆไป
เหล่านี้คือ นวัตกรรมใหม่แห่งการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
1 คอนกรีต (Concrete)
ใช้คอนกรีต ที่มีกำลังอัดประลัย ( Ultimate Compressive Stress ) ไม่น้อยกว่า 450 กก./ซม.2 ที่ 28 วัน
เมื่อทดสอบด้วยคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด ø 6”  × 12” ขณะที่ถ่ายแรง คอนกรีตมีกำลังประลัย ไม่น้อยกว่า 250 กก./ซม.2
2 ลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง ( PC Wire )
ลวดอัดแรงเป็นเหล็กชนิด Low Relaxation Steel Wire
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. 5 มม. และ 7 มม. กำลังดึงประลัยสูงสุดไม่ต่ำกว่า 16,000 – 17,500 กก./ซม.2
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน TIS 95-2540

pile-01

หมายเหตุ
1. ค่ารับน้ำหนักปลอดภัยที่กำหนดไว้ข้างตันนั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน และความลึกของเสาเข็ม
2. ความยาวของเสาเข็มสามารถสั่งตัดได้ทุกชนิด
3. *หมายถึง ความสามารถของหน้าตัดเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเมื่อใช้ Safety Factor 4

Untitled-9-01

All