+662455-0151
[email protected]
News + Media
Driven by Innovation, Skills and Quality

Roof


หลังคาคอนกรีตอัดแรงรูปตัววี (V-shaped roof)

หลังคาคอนกรีตอัดแรงรูปตัววีของวีคอน สามารถใช้เป็นทางเลือก สำหรับระบบการจัดการน้ำ ซึ่งเหมาะสำหรับจุดที่สูง และระบบพื้น หลังคาคอนกรีตอัดแรงรูปตัววีช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสามารถใช้ทดแทนระบบน้ำแบบท่อได้
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1) หลังคาคอนกรีตอัดแรงรูปตัววี
หลังคาคอนกรีตรูปทรงวีนี้มีความทนทานเป็นพิเศษต่อแรงปะทะ การกัดกร่อนและสภาพดินฟ้าอากาศ ทำให้แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา น้ำหนักของหลังคาคอนกรีตอัดแรงรูปตัววีนี้จะอยู่ที่ 145 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งถือว่ามีความแข็งแรงพอที่จะทดแทน
โครงสร้างเหล็กได้ หลังคารูปทรงวีของเราได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับหลังคาโรงงาน โรงยิม อาคารพาณิชย์และ
ห้างสรรพสินค้า
2) ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
หลังคาคอนกรีตอัดแรงรูปตัววีนี้เหมาะสำหรับการสร้างเสาที่มีช่วงยาว ทั้งยังทำงานร่วมกับวัสดุคอนกรีตประกอบอื่นๆ ได้ดี ตลอดจนสามารถใช้ประกอบร่วมกับคานคอนกรีตสำเร็จรูปได้
3) หลังคารูปทรงวีของเราผลิตจากส่วนประกอบที่มีความหนาแน่นสูง ปราศจากการยุบตัวของคอนกรีต อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมในจุดที่เชื่อมต่อด้วย