เสาและคานคอนกรีตสำเร็จรูป

ทนทาน และความหลากหลายเทคนิค

8-QMB.jpg
3-QMB.jpg
DJI_0071.JPG
DJI_0029.JPG

VCON ภูมิใจนําเสนอ เสาและคานสําเร็จรูปแบบที่เหมาะสมกับอาคารของลูกค้ามากที่สุด คานและเสาคอนกรีตสําเร็จรูปทั้งหมดผลิตโดยโรงงานของเราเองและผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถลดเวลาก่อสร้างให้สั้นลงได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้กับอาคารได้ทุกประเภท ทั้งอาคารจอดรถ โกดัง หรืออาคารทั่วไป มีความทนทานสูงเทียบกับคานระบบอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ของเรา