รักษ์โลกไปกับวีคอน แผ่นพื้น hollow core ที่คุณรัก ก็รักโลกเช่นกัน + เราตระหนักถึงผลกระทบจากสิ่งที่เราสร้างต่อผู้คนและโลกใบนี้ อนุรักษ์ป่าไม้และฟื้นฟูสภาพอากาศ เราจะไม่สามารถลดผลกระทบต่อสภาพอากาศและอนุรักษ์ผืนป่าได้ ถ้ายังไม่หยุดตัดไม้ทำลายป่า แต่แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบรูกลวงช่วยปกป้องป่าได้หลายล้านไร่ เนื่องจากไม่ต้องใช้ไม้คำ้ยันระหว่างติดตั้ง กระบวนการผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบรูกลวงปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าพื้นคอนกรีตหล่อในที่และแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบแผ่นท้องเรียบถึง 80% กระบวนการผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบรูกลวงใช้ปริมาณคอนกรีตและเหล็กน้อยกว่าพื้นคอนกรีตหล่อในที่และแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบแผ่นท้องเรียบถึง 40% ลดการใช้พลังงาน รูกลวงของแผ่นพื้นมีความสามารถในการดูดซับและคาย ความร้อน ทำให้สามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศและ ลดการปล่อย CO 2 ในสภาพอากาศร้อนได้อย่างมาก รู้หรือไม่? ในการผลิต เราลดการใช้เหล็กก่อนเทคอนกรีตไปได้ถึง 10-15 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ยิ่งไปกว่านั้น แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบรูกลวงยังเบากว่าระบบอื่นมากเนื่องจากใช้เหล็กและคอนกรีตน้อยกว่าในการผลิต ส่งผลให้ลดการใช้ผนังรับแรงลงอย่างมาก วัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน